Търсене
  • Health Master

Марин Минчев лекува чрез биоенергийно въздействие при здравословни проблеми

Биоенерготерапевтът Марин Минчев е уникален феномен, признат в много страни по цял свят! Дарбата му е не само да „вижда“ енергийните структури на органите и системите в човешкото тяло, но има и способността да влияе на тези енергийните структури и взаимодействието между тях за неутрализиране на причината за здравословните проблеми

За хората, които нямат развити сетива за възприемане на енергийната природа на света, работата на г-н Минчев изглежда като полагане на ръце върху различни участъци на тялото, но ефектите от това взаимодействие често са описвани като чудотворно изцеление.

Съвременната медицинска наука има изключителни постижения и е незаменима при овладяване на бързо изменящи се животозастрашаващи състояния. Тя обаче има своите лимити. При множество хронични заболявания например терапията има за цел да стабилизира състоянието на болния и да намали проявлението на нежелани симптоми, но не е възможно пълно изцеление.

Когато модерната медицина не може да излекува конкретен здравословен проблем или не постига удовлетворяващ резултат за пациента, той има избор да потърси помощ от биоенерготерапевт, хиропрактик, фитотерапевт или друг специалист, който използва утвърдена методология за диагностика и лечение.

Какво представлява биоенергийната медицина?

Разбирането, че човекът е много сложна информационно-енергийна система, от която само няколко процента са физическо тяло и съзнание, е древно и представлява основа на много стари системи за поддържане на здравето и възстановяване при заболявания – китайска традициоинна медицина, индийска медицинска традиция, шамански лечителски ритуали в Америка и др.